Կայքը դեռևս գտնվում է մշակման փուլում։ Խնդիրների համար հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը։

Կենդանաբանական Այգի Կամար
Երևանի Կենդանաբանական Այգի

Առաքելություն

Առաքելություն

Կենդանաբանական այգու
առաքելությունն է

  • Վայրի կենդանիների պահպանումը, ցուցադրումը, անհետացող տեսակների բազմացումը,
  • Վայրի կենդանիների կյանքի համար բարենպաստ պայմանների /բնությանը մոտ/ ապահովումը, դրա նպատակով դիտարկումների իրականացումը,
  • Բնապահպանական ոլորտում բնակչության իրազեկվածության բարձրացումը,
  • Համագործակցություն բնապահպանական կազմակերպությունների, բնապահպանական կենտրոնների, ուսումնական հաստատությունների, երիտասարդական խմբերի հետ,
  • Երիտասարդ սերնդի մշակութային, գեղագիտական և հոգևոր կրթությունը:
Կենդանաբանական Այգի Կամար
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017