Գետաձիու ձմեռանոցը համալրվեց խոշոր սմբակավորների համար նախատեսված հատակի ծածկույթով

Գետաձիու ձմեռանոցը համալրվեց խոշոր սմբակավորների համար նախատեսված հատակի ծածկույթով

 

Թայֆունի ձմեռանոցը համալրվել է միջազգային պահանջներին համապատասխան, խոշոր սմբակավորների համար նախատեսված հատակի ծածկույթով։ Այն հարմարավետ է դարձնում կենդանու բնակեցումը փակ տարածքում, հնարավորություն է տալիս նրան խուսափել հավանական վնասվածքներից, ապահովում է հատակի ջերմամեկուսացում։