Բծավոր բորենի

Գորշ արջ

Եգիպտական թռչող շնիկ

Եվրոպական եղնիկ

Երկսապատավոր ուղտ

Լամա

Լեմուր

Գենետա

Սպիտակ առյուծ